Posvätenie - vôľa Božia pre tvoj život

 
 

    Rozhodol som sa sprostredkovať výklady Božieho slova od úžasných učiteľov, ktorí ma obohatili o svoj náhľad na Božie slovo a určite to odporúčam každému kresťanovi, či už čerstvému alebo ostrieľanému vo viere.

Na tejto stránke budem pridávať postupne odkazy na všetky vyučovania a výklady od bratov:

- učiteľ Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

  1. -Ing. Jaroslav Ban

Všetko čo počujete skúmajte vo svetle Božieho slova, je to vaša povinnosť skúmať a rozlišovať čo vchádza do vášho života. Nech Božie slovo upevňuje vaše nohy na ceste za Otcom.

Pár dôležitých viet:
kto vo svoju neomylnosť uverí, napol pustil čerta do dverí


každé slovo vytrhnuté 
  z kontextu je zámienkou


hlupák verí každému slovu, no múdry vypočuje a zváži vec


tak teda viera je z počutia 
  a počutie skrze slovo Božie
Krátky príhovor